Yhteistyökumppanit

Metsän oppimispolun ohjausryhmä
Kuljetusavustuksia
Kansainväliset yhteistyökumppanit

 

Valtakunnallinen Metsän oppimispolku -ohjausryhmä

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL
Eräkummit
Luonnonvarakeskus
Luonto-Liitto
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry
Metsähallitus
Metsäteollisuus ry
OAJ
Opetushallitus
Puumiesten liitto
Suomen Latu
Suomen Luokanopettajat ry
Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Suomen nuorisokeskukset ry ja Seikkailukasvatusverkosto
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Metsäyhdistys
Suomen Partiolaiset ry
Suomen riistakeskus
Suomen Suunnistusliitto
Suomen WWF
Suomen 4H-liitto

Suomen metsäkeskuksen alueelliset kouluyhteistyövastaavat >

Kuljetusavustukset

Kuljetusavustuksia metsäretkiin ja metsäteollisuuskohdevierailuihin voi tiedustella Suomen Metsäsäätiöstä ja Metsäteollisuus ry:stä.

Kansainväliset kumppanit

Hyödynnä laajat verkostomme, kun tarvitset kansainvälisiä kontakteja joko metsä- tai opetusalalta.

LEAF – Learning about Forests on yksi maailman suurimman ympäristökasvatusjärjestön FEE:n – the Foundation for Environmental Education  ohjelmista. Suomen Metsäyhdistys on LEAF:n maakoordinaattori Suomessa ja ohjelman ohjausryhmän jäsen. Suomi on yksi vuonna 2000 käynnistetyn LEAF -ohjelman perustajista.

Metsäyhdistys on aktiivinen myös Eurooppalaisten metsäpedagogien verkostossa. Verkosto järjestää vuosittain kongressin, joka on avoin kaikille lasten ja nuorten metsäopetuksesta kiinnostuneille. Suosittelemme osallistumista, sillä kongressissa saa uutta tietoa, käytännön vinkkejä ja uusia kontakteja. Sisältöön voi myös vaikuttaa tarjoamalla omia työpajoja ja puheenvuoroja. Vuonna 2010 kongressi pidettiin Lahdessa ja tänä vuonna Norjassa.