SMY logo

Hae portaalista:    
Luodin
Luodin - luonnonvaradialogin kehittämishanke

Luodin on luonnonvaradialogin ja -osaamisen kehittämishanke. Luodin-hankkeen tavoitteena on parantaa kokonaiskuvaa luonnonvarakysymyksistä ja lisätä tietoisuutta luonnonvarakysymysten tulevaisuuden merkityksestä.

Luodin-hankkeen taustalla on ajatus luonnonvarojen kasvavasta merkityksestä kansainvälisessä politiikassa ja raaka-ainemarkkinoilla. Väkirikkaiden maiden vaurastuessa luonnonvarojen käyttö ja ympäristöhaitat lisääntyvät ja kilpailu raaka-aineista kiristyy. Tämä lisää tarvetta luonnonvarojen käytön poliittiselle ohjaukselle.

Luodin-hanke käynnistyi vuonna 2007 esiselvityksellä, joka toteutettiin Suomen Metsäyhdistyksen aloitteesta ja yhteistyössä muita sektoreita edustavien elinkeinojen, hallinnonalojen ja järjestöjen kanssa. Esiselvityksestä ilmenee, että Suomessa on määrätietoisesti valmistauduttava murroksiin luonnonvaramarkkinoilla ja luonnonvarojen käytön globaalissa ohjauksessa.

Luonnonvarapolitiikan ja -markkinoiden muutosten ennakoiminen edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä luonnonvarakysymyksistä. Suomen kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen turvaamiseksi on varmistettava, että yhteiskunnan päättäjillä on riittävät tiedolliset ja asenteelliset valmiudet luonnonvarakysymyksistä.

Esiselvityksen käynnistämä työ jatkuu kahdella rintamalla vuosina 2008–2009. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on ottanut vetovastuun kansallisen luonnonvarastrategian valmistelusta laajana sidosryhmäyhteistyönä. Suomen Metsäyhdistys on aloittanut marraskuussa yhdessä muiden toimialojen kanssa Luodin-hanketta jatkavan ja kansallista strategiatyötä tukevan viestintäkampanjan.

Linkit
Takaisin

 


Merenrannan kiviä. Kuva: Krista Kimmo