Muurahaispesä. Pääkaupunkiseudun Metsävisa 2015. Kuva: Vilma Issakainen.

Bygger myror sin stack hellre på söder- eller norrsidan av trädet? Foto: Vilma Issakainen

Kirjoittaja

Anne Turunen

Kirjoita kommentti