Metsäteollisuus

Tälle sivulle on koottu lista graafeista, joiden aihepiiri on metsäteollisuus. Voit ladata graafin pdf-muodossa klikkaamalla otsikon vasemmalla puolella olevaa pikkukuvaa.

Liitetyt tiedostot

 • ff graafi Raakapuun käyttö Suomessa toimialoittain

  Raakapuun käyttö Suomessa toimialoittain vuonna 2015

  Päivitetty 12.4.2017
 • Havusahatavaran kulutus henkeä kohden 1994-2004

  Havusahatavaran kulutus henkeä kohden 1994-2004

  Päivitetty 1.1.2006.
 • ff_graafi_suo_Teollisuuspuun_hakkuut_2015

  Teollisuuspuun hakkuut vuonna 2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Raakapuun_tuonti_2015

  Puun tuonti vuosina 1970–2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Raakapuun_tuonti_puutavaralajeittain_2015

  Raakapuun tuonti puutavaralajeittain 1965−2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Suomen_vuotuinen_puuvirta_2015

  Suomen vuotuinen puuvirta, milj. m³

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Kerayspaperin_ja_-kartongin_talteenotto_2015

  Keräyspaperin ja -kartongin talteenotto Suomessa vuosina 1980–2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Raakapuun_kaukokuljetussuoritteet_2015

  Raakapuun kaukokuljetussuoritteet vuosina 1980–2015

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Suomen_tavaravienti_toimialoittain_2015

  Suomen tavaravienti toimialoittain vuonna 2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Metsateollisuuden_tuotanto_ja_vienti_2015

  Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2015

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Metsateollisuuden_viennin_jakautuminen_2015

  Metsäteollisuuden viennin jakautuminen vuonna 2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Suomen_ja_Euroopan_unionin_osuus_maailman_2015

  Suomen ja Euroopan unionin osuus maailman…

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Metsateollisuuden_tehdaspolttoaineet_2015

  Metsäteollisuuden tehdaspolttoaineet Suomessa 1992–2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Uusiutuvien_energialahteiden_osuus_kokonaisenergiankulutuksesta_2015

  Uusiutuvien energialähteiden osuus (%) kokonaisenergiankulutuksesta eräissä EU-maissa

  Päivitetty 5.8.2016.
 • Puun hyödyntäminen

  Puun hyödyntäminen

  Päivitetty 1.1.2005.
 • Biojalostamon panoksia ja tuotoksia

  Biojalostamon panoksia ja tuotoksia

  Päivitetty 1.1.2009.
 • Metsäteollisuuden päästöjen vähentyminen 1992-2011

  Metsäteollisuuden päästöjen vähentyminen 1992−2015

  Päivitetty 5.8.2016.
 • Tuoteryhmän osuus tuotannon kokonaisarvosta 2008-2011

  Tuoteryhmän osuus tuotannon kokonaisarvosta 2008−2011

  Päivitetty 1.1.2013.