Metsien monimuotoisuus ja suojelu

Tälle sivulle on koottu lista graafeista, joiden aihepiiri on metsien monimuotoisuus ja suojelu. Voit ladata graafin pdf-muodossa klikkaamalla otsikon vasemmalla puolella olevaa pikkukuvaa.

Liitetyt tiedostot

 • Lajien uhanalaisuus elinympäristöittäin 2000-2010

  Lajien uhanalaisuus elinympäristöittäin 2000-2010

  Graafi päivitetty 23.11.2016.
 • Tiukan metsiensuojelun taso kasvillisuusvyöhykkeittäin

  Tiukan metsiensuojelun taso kasvillisuusvyöhykkeittäin

  Päivitetty 1.1.2007.
 • ff_graafi_suo_Metsien_suojelu_2015

  Metsien suojelu Suomessa

  Päivitetty 25.10.2016.
 • Uhanalaisten lajien elinympäristöt ja määrä

  Uhanalaisten lajien elinympäristöt ja määrä

  Päivitetty 1.1.2011.
 • ff_graafi_suo_Etaisyys_suojelualueista_2015

  Etäisyys suojelualueista Suomessa

  Päivitetty 1.3.2015.
 • ff_graafi_suo_Arvokkaiden_elinymparistojen_ominaispiirteiden_sailyminen_hakkuiden_yhteydessa_2015

  Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyminen hakkuiden yhteydessä vuosina 2000–2015

  Päivitetty 4.8.2016.
 • ff_graafi_suo_Metsapalot_2015

  Metsäpalot 1970–2014

  Päivitetty 5.8.2016.
 • Lintukantojen suhteellinen kehitys Suomessa

  Lintukantojen suhteellinen kehitys Suomessa

  Päivitetty 1.1.2007.
 • ff_graafi_suo_Jarean_puuston_maara_2015

  Järeän puuston määrä 1951–2013

  Päivitetty 4.8.2016.
 • Ihmisen aiheuttaman vesistökuormituksen jakautuminen vuonna 2005

  Ihmisen aiheuttaman vesistökuormituksen jakautuminen vuonna 2014

  Päivitetty 4.8.2016.
 • Metsätalouden typpi- ja fosforipäästöt vuosina 1993-2000

  Metsätalouden typpi- ja fosforipäästöt vuosina 1993-2000

  Päivitetty 1.1.2007.
 • ff_graafi_Metsiensuojelun_tiukkuus_Euroopassa_2017_55.ai

  Metsiensuojelun tiukkuus eräissä Euroopan maissa

  Päivitetty 21.4.2017.
 • Tiukasti suojeltujen metsien määrä ja osuus eräissä Euroopan maissa

  Tiukasti suojeltujen metsien määrä ja osuus eräissä Euroopan maissa 2015

  Päivitetty 1.4.2016.
 • Kuolleen käyttökelpoisen puun määrä hehtaaria kohti

  Kuolleen käyttökelpoisen puun määrä hehtaaria kohti

  Päivitetty 1.1.2011.
 • Hakkaamatta jätetyn puuston osuus päätehakkuualueiden puuston tilavuudesta, %

  Hakkaamatta jätetyn puuston osuus päätehakkuualueiden puuston tilavuudesta, %

  Päivitetty 1.1.2011.