forest.fi

Arbonaut teki ”metsä-googlen”

Teknologiayhtiö Arbonaut on tuonut markkinoille ArboTimber hakukoneen, jolla voi hakea suomalaismetsistä haluamiaan metsäkuvioita. Metsäkuviolla tarkoitetaan pienehköä metsäaluetta, jonka maaperä- ja […]

Metsä on 83 prosentille suomalaisista tärkeä – suhde metsään on sekä henkinen että arkinen

Tänään julkaistun selvityksen mukaan suomalaisten metsäsuhdetta määrittää halu toimia luonnon hyväksi ja tunne, että metsässä saa olla oma itsensä. Metsä […]

Uusien metsätuotteiden kirjo hämmästyttää – tulossa on niin korkeaa teknologiaa kuin arkielämän helpotuksiakin

Uusista metsäbiotalouden tuotteista uutisoidaan huimalla tahdilla. Hyvin moni niistä on esimerkki myös kiertotaloudesta eivätkä ne välttämättä johda suureen puuraaka-aineen lisäkäyttöön. […]

Myös Paptic suunnittelee uutta paperikonetta – Kotkamillsin suunnitelma kone tulisi Kotkaan

Metsäyhtiö Kotkamills selvittää, kannattaisiko sen perustaa uusi laminaattipaperia valmistava paperikone Kotkaan. Myös Paptic on päättänyt rakentaa uuden koneen tuotteelleen, jolla […]

Puutavara-autot keräämään tietietoa – tavoitteena kartoittaa alemman tieverkon kunto

Tieliikenteen digitalisoinnissa puhutaan usein vain pääväylistä. Metsäsektoria kiinnostaa kuitenkin myös pääväylien ulkopuolella oleva alempi tieverkko, jonka kuntoa aiotaan tulevaisuudessa seurata […]

Tornator teki ennusteen lumituhoista – tavoitteena parempi jälkihoito

Metsien lumituhoja ei voi nykymenetelmin estää, mutta niitä voidaan oppia ennustamaan. Silloin tuhoista kärsineet puut voidaan löytää ja korjata turvallisemmin […]

Metsän geenireservin suojelu vaatii aktiivisia toimia

Luonnonvarakeskuksen hoitamaan geenireservimetsään Lapinjärvellä suunnitellaan hakkuuta. Pienaukko- ja poimintahakkuu edistää metsäpuuston geneettisen monimuotoisuuden kehitystä. Väite, että hakkuut tukisivat monimuotoisuutta, kuulostaa […]

Suomalaisten metsäsuhdetta tutkitaan ensimmäisen kerran – tulokset kiinnostavat myös maailmalla

Uudelta tutkimukselta odotetaan paljon: jotkut odottavat vahvistusta omille käsityksilleen suomalaisten metsäsuhteesta, toiset yhteisymmärryksen lisääntymistä metsäasioissa. Jo nyt tiedetään, että suomalaisilla […]

Luontolahjakampanja: 8000 hehtaarin suojeluraja rikkuu

Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetty Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja ylitti tavoitteensa: perhemetsänomistajat ja muut yksityiset metsänomistajat tarjosivat suojeluun kaikkiaan 170 kohdetta yhteispinta-alaltaan […]

Lähipuu on tuotemerkki ympäristön puolesta – ja paikallisten sahayrittäjien

Yhä useamman kuluttajan valintoja ohjaa paikallisuus, ympäristöystävällisuus ja kestävyys. Tämän ovat oivaltaneet myös sahayrittäjät, joiden liitto julkaisi tänään uuden kilpailuvaltin, […]

Metsäteollisuus juhlii – julistaa innovaatiokilpailun Wood U Make It Happen?

Metsäteollisuus ry:n satavuotisjuhlien kunniaksi korkeakouluopiskelijat saavat osallistua innovaatiokilpailuun, jossa on isot palkinnot. Metsäteollisuuden historia on alusta alkaen ollut innovaatioiden historiaa. […]

Luontomatkailua potkitaan kehittymään – edes sen suosiota ei tiedetä

Luontomatkailuun ja sen tuottoon suhtaudutaan edelleen väheksyen. Tänään julkistettu selvitys luontomatkailun kehittämistarpeista korostaa tarvetta purkaa epäilyjä. Uudet keinot metsä- ja […]

Lataa lisää
(Kaikki sisältö ladattu)