forest.fi

Irlanti hakee mallia Suomen metsäbiotaloudesta

Irlannin metsäministeri Andrew Doyle uskoo kestävään metsien käyttöön ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ministeri kävi kesällä Suomessa hakemassa oppia maansa uuteen biotalousstrategiaan. ”Tavoitteena […]

Saksalaistutkimus: nopea kasvu pienentää puun hiilivarastoa – suomalaistutkijoiden mukaan totta, mutta marginaalista

Kun puun kasvu kiihtyy, sen tiheys alkaa laskea. Professori Matti Kärkkäisen mukaan ilmiö on tunnettu ainakin sata vuotta. Hänen mukaansa […]

Suomessa palaa liian vähän metsää – luonnon monimuotoisuuden vuoksi paloalueet pitäisi suojella

Kun muualla maailmassa taistellaan vaarallisen laajoja metsäpaloja vastaan, Suomessa ongelma on luonnon näkökulmasta päinvastainen. Sekä lajien että luontotyyppien monimuotoisuus kärsii […]

Uusia keinoja juurikääpää vastaan – sairastuneen metsän voi hoitaa vain avohakkuulla

Ruotsalaiset tutkijat ovat pystyneet tunnistamaan juurikäävän kasvua hidastavan geenin kuusesta. Suomessa löytö aiotaan hyödyntää jalostamalla kuusen perimää niin, että saadaan […]

Vapaan tyylin metsätalous haastaa hakkuukiistelijät – miksi emme vain tekisi metsikölle sitä, mikä on järkevintä?

Metsäntutkija Timo Pukkala ei haluaisi edes keskustella metsänkasvatuksesta termeillä jatkuva tai jaksollinen. ”Jos tyytyisimme tekemään metsiköillemme sen, mikä on kulloinkin […]

Euroopan metsäinstituutin Marc Palahí: EU tarvitsee kunnianhimoista ja strategista lähestymistapaa metsäpolitiikkaan

Euroopan metsäinstituutin johtaja Marc Palahí pitää ymmärryksen puutetta suurena haasteena eurooppalaisia metsiä koskevassa strategisessa keskustelussa. ”Euroopan unionissa ei ole metsäpolitiikan […]

Uusi puu -kilpailu etsii taas puupohjaisia ratkaisuja ihmiskunnan ongelmiin

Kolmas Uusi puu -kilpailu käynnistyi 6. kesäkuuta pidetyssä seminaarissa Helsingissä. Kilpailuehdotuksia voi jättää 16. syyskuuta asti ja voittajat julkistetaan marraskuussa […]

Männyn jatkuva kasvatus tuottaa huippulaatua – kannattavuudessa on vielä tutkimista

Parhaimmillaan jatkuvan kasvatuksen männyn tyvitukin laatu on niin hyvä, että sille ei välttämättä ole edes kysyntää. Kannattavuuden arviointi on vaikeaa, […]

Luonto otettiin huomioon valtaosalla hakkuista hyvin

Suomen metsäkeskuksen luontolaadun arvioinnin mukaan luonnonhoidon laatu oli vuonna 2017 erinomainen tai hyvä neljällä viidestä päätehakkuusta. Yksityismetsien metsien luonnonhoidon laatu […]

Metsäkiistat ehtivät jo vähentyä – nyt niitä lisää kasvava biotalous

Metsäkonfliktien määrä on vähentynyt viime kymmenen vuoden aikana. Kasvussa ovat erityisesti tuulivoimaan liittyvät kiistat, sanovat Luonnonvarakeskuksen tutkijat. Avohakkuut historiaan -kampanja […]

Avohakkuusta puuta saa enemmän – yleistä vastausta kasvatustapojen taloudelliseen paremmuuteen ei ole

Jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen merkitsee sitä, että monet metsätalouden innovaatiot, kuten siementen ja taimien jalostus, jäävät käyttämättä. Hakkuukertymä vähenisi avohakkuumetsätalouteen verrattuna […]

Avohakkuuta ei ole syytä lopettaa ekologisuuden takia

Avohakkuun ekologiaa parjataan syyttä, mutta jatkuvaa kasvatusta voisi Suomessa lisätä. ”Ainoana metsänkasvatuksen menetelmänä en hyväksyisi kumpaakaan. Oleellista on tasapaino”, sanoo […]

Lataa lisää
(Kaikki sisältö ladattu)