Yrityksille

Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja

Metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat syksyisin Suomen yläkouluissa kertomassa 9.-luokkalaisille metsäalasta, sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä uusista tuotteista.

Koulut ovat ottaneet kampanjan innostuneesti vastaan, sillä kouluissa on kaivattu enemmän yhteyksiä työelämään ja eri ammattilaisten vierailuja. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat olleet positiivisesti yllättyneitä alan laajasta ammattien kirjosta ja uusista innovaatioista.

Yhden oppitunnin pituisella vierailulla kerrotaan metsäalan tuotteista, uusista innovaatioista, työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista. Vierailun sisältö tukee esimerkiksi oppilaanohjausta peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja pohdittaessa. Koulut saavat vierailun jälkeen käyttöönsä tuotesalkun, joka esittelee monipuolisesti puusta peräisin olevia tuotteita.

Lisää nuoria metsäalalle

Nuorisotutkimusten mukaan nuoret eivät tunne metsäalan ammattien kirjoa, alalla tehtävää tuotekehitystä ja innovaatioita tai puun käytön positiivisia ympäristövaikutuksia. Metsäteollisuus, kuten muutkaan teollisuuden alat, ei kuulu vetovoimaisimpiin aloihin nuorison keskuudessa. Metsäteollisuudessa on kuitenkin jo nyt pulaa muun muassa metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajista, ja alan uusien investointien sekä työvoiman eläköitymisen myötä työntekijöiden tarve kasvaa entisestään. Mahdollisuuksien metsä -kampanjalla halutaan innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin ja töihin metsäteollisuusyrityksiin.

Kampanjaa toteuttaa Metsäteollisuus ry yhteistyössä metsäteollisuusyritysten ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Vuoden 2017 kampanja järjestetään 1.-22.11.

Jos osallistuminen kampanjaan kiinnostaa, ota yhteyttä: martta.fredrikson@forestindustries.fi, puh. 040 687 1686

Metsäala matkalla tulevaisuuteen -salkun sisältöä
Metsäala matkalla tulevaisuuteen -salkun sisältöä

 

Mahdollisuuksien metsä -kampanjan esittelyvideo.

Mahdollisuuksien metsä -kampanjan taustamateriaalit:

Taustaesitys

Tuotenäytesalkku


Muut mallit ja taustaesitykset

Tälle sivulle kokoamme erilaisia materiaaleja joita voit käyttää tukena, kun menet vierailulle kouluun kertomaan metsäalasta ja metsien kestävästä käytöstä. Metsä puhuu -hengessä tehtyjen materiaalien ideana on antaa mahdollisimman laaja kuva alasta, sen ammateista ja kaikesta siitä mitä puusta ja muista metsän antimista tehdään.


Mitä yhteistä on -Powerpoint-esitys

Esityksessä kerrotaan, mitä kaikkea metsästä ja sen raaka-aineista saa aikaiseksi nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Esityksen muistiinpanosivuilla on dioihin liittyvää hyödyllistä taustatietoa.

Lataa esitys tästä: Mitä yhteistä on


Metsävisa -koulukäyntien taustaesitys

Metsäalan ammattilaiset vierailevat vuosittain kouluissa ympäri Suomen palkitsemassa koulujen parhaiten menestyneitä metsävisaan osallistuneita oppilaita. Samassa yhteydessä vierailijat kertovat metsäalasta ja sen mahdollisuuksista yläasteikäisille nuorille. Tässä esityksessä painottuu erityisesti metsien käytön kestävyys.

Lataa tästä Metsävisa -kouluvierailujen taustaesitys: Metsien kestävä käyttö


Metsä puhuu -koulukäyntimalli

Metsä puhuu -koulukäyntimalli metsäopiskelijoiden vierailuille peruskouluissa. Mallissa on ohjeistettu hyvin yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon koulukäyntiä suunnitellessa ja toteuttaessa. Mallissa kerrottan myös vaihe vaiheelta kuinka esitys kannattaa viedä läpi.

Voit ladata koulukäyntimallin tietokoneellesi tästä: Koulukayntimalli

Metsä puhuu -videot


Metsä puhuu -videot

Töissä metsäalalla -sivulta löydät liudan nuorten tekemiä haastatteluja metsäalan ammattilaisista.

Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen puitteissa tehtiin myös muita videoita. Videot löytyvät tästä alta ja YouTubesta Metsä puhuu -kanavalta.

Animaatio kertoo esimerkkejä siitä, miten metsät ja metsien käyttö liittyy monen ihmisen työhön ja meidän kaikkien arkipäiväämme.

Millainen maailma olisi ilman puuta?

Kokoelma muiden tahojen tekemiä metsään ja puuhun liittyviä videoita

Videoita metsäalan työtehtävistä