Jäsenistö ja hallitus

Suomen Metsäyhdistys on metsäalan ja metsistä kiinnostuneiden tahojen yhteistyöjärjestö. Yhdistyksellä on kaikkiaan 47 jäsentä, jotka kaikki ovat yhteisöjäseniä. Jäsenistössä on edustettuna koko metsäala yhdistyksen päärahoittajia lukuunottamatta. Lisäksi jäsenistöön kuuluu monia ammatti-, harrastus- ja vapaa-ajanjärjestöjä. Henkilöjäseniä yhdistyksellä ei ole, lukuun ottamatta seitsemää kunniajäsentä.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa 12-jäseninen hallitus, jonka jäsenet valitsevat vuosikokouksessa. Hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2017 on Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström.

Suomen Metsäyhdistyksen jäsenet

 • Aili ja Yrjö Rasin säätiö
 • Bioenergia ry
 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
 • Eläkekassa Verso
 • Etämetsänomistajien Liitto ry
 • Föreningen för Skogskultur rf
 • Indufor Oy
 • Joensuun Metsäylioppilaat ry
 • John Deere Forestry Oy
 • Komatsu Forest Oy Ab
 • Koneyrittäjien liitto ry
 • Loimu – Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto
 • Luonnonvarakeskus
 • LUSTO Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus
 • Maa- ja metsätalousopettajat – MMO ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
 • Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
 • Metsähallituksen Metsänhoitajat ry
 • Metsähallitus
 • Metsähistorian seura
 • Metsämiesten Säätiö
 • Metsäteollisuus ry
 • Metsäylioppilaat ry
 • Paperiliitto r.y.
 • Ponsse Oyj
 • Puuliitto ry
 • Puumiesten liitto ry
 • Puunjalostusinsinöörit – Träförädlingsingenjörerna ry
 • Pöyry Forest Industry Consulting Oyj
 • Sahateollisuus ry
 • Suomen 4H-liitto ry
 • Suomen Latu ry
 • Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral
 • Suomen Metsästäjäliitto ry
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Puuteollisuusinsinöörien yhdistys – Finlands Träindustriingenjörsförening ry
 • Suomen Riistakeskus
 • Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys – Finlands Sågindustrimannaförening ry
 • Suomen Suunnistusliitto ry
 • Suomen Uusyrityskeskukset ry
 • Suoseura ry
 • Tapio Oy (ent. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)
 • Teknisten Aineiden Opettajat – TAO ry
 • Teollisuuden Metsänhoitajat ry
 • Työtehoseura ry
 • Yara Suomi Oy

Suomen Metsäyhdistyksen hallitus 2017

Hallituksen puheenjohtaja
Eeva Hellström
Sitra

Hallituksen varapuheenjohtaja
Håkan Nystrand
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Hallituksen jäsenet

Lea Jylhä
MTK

Taneli Kolström
Luonnonvarakeskus

Kirsi-Marja Korhonen
Metsähallitus

Arto Nurmi
Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Kari Palojärvi
Metsäalan Kuljetusyrittäjät

Hannu Peltonen
Puumiesten Liitto

Anne Pirilä
Metsäteollisuus ry

Jukka Sippola
Loimu

Jorma Tolonen
Suomen metsäkeskus

Tapani Tulkki
Suomen Latu ry