Metsävisan finaalin kysymykset ja oikeat vastaukset

OP
1. Minkä tuhohyönteisen jälkiä kuusen rungolla näkyy?
a) Kuusijäärän
b) Kirjanpainajan
c) Mäntypistiäisen
d) Havutikaskuoriaisen
e) Kuolemankellon
OP
2. Mikä seuraavista luonnonilmiöistä/eläimistä aiheuttaa isoimmat vuotuiset vahingot metsänomistajille?
a) Tulvat
b) Metsäpalot
c) Myrskyt
d) Myyrä
e) Metsäkauris
OP
3. Mikä lahottajasieni aiheuttaa suurimmat tappiot metsänomistajille vuosittain?
a) Kantokääpä
b) Tervasroso
c) Pakurikääpä
d) Juurikääpä
e) Versosurma
BMOL
4. Määritä suotyyppi.
a) Korpi
b) Räme
c) Neva
d) Letto
BMOL
5. Merkitse oikeat väittämät. Tämä kasvi on
a) variksenmarja
b) suopursu
c) ruohokasvi
d) varpukasvi
e) ainavihreä
f) hyvä mehumarja, erityisesti Lapissa
g) sopiva koiperhosten torjuntaan
h) lehden alapinnalta ruskeakarvainen
BMOL
6. Mitä epifyyttejä tämän puun rungoilla ja oksilla on?
a) Karttajäkälä
b) Keltajäkälä
c) Hankajäkälä
d) Luppo/naava
BMOL
7. Nimeä sammal.
a) Kynsisammal
b) Seinäsammal
c) Lehväsammal
d) Rahkasammal
e) Kerrossammal
f) Karhunsammal
BMOL
8. Nimeä sammal.
a) Kynsisammal
b) Seinäsammal
c) Lehväsammal
d) Rahkasammal
e) Kerrossammal
f) Karhunsammal
BMOL
9. Nimeä sammal.
a) Kynsisammal
b) Seinäsammal
c) Lehväsammal
d) Rahkasammal
e) Kerrossammal
f) Karhunsammal
BMOL
10. Mikä lintu laulaa?
a) Pajulintu
b) Peippo
c) Punarinta
d) Punakylkirastas
e) Västäräkki
f) Talitiainen
Suomen Metsäkeskus
11. Merkitse harvennushakkuussa poistettavat puut.
1
2
3
4
5
6
7
8
Suomen metsäkeskus
12. Mihin tuotteisiin harvennushakkuiden kuitupuista voidaan saada raaka-ainetta?
a) Vessapaperi
b) Painopaperi
c) Sahatavara
d) Sellu
e) Tärpätti
f) Biodiesel
g) Vaneri
h) Sakeuttamisaine E466
i) Hirsitalot
j) Kolesterolia alentavat elintarvikkeet
Suomen metsäkeskus
13. Moottorisahan tärkein turvavaruste on
a) käsijarru
b) ketjujarru
c) teräketju
d) terälaippa
Nuotiopaikka
14. Kuksa on komposiittia, jonka ainesosat ovat
a) muovia
b) puuta ja muovia
c) puuta ja hiilikuitua
d) hiilikuitua
Metsäteollisuus ry
15. Valitse kirjain, joka annettiin ryhmällesi.
Ryhmälle yhteiset pisteet
Metsähallitus
16. Valitse kirjain, joka annettiin ryhmällesi.
Ryhmälle yhteiset pisteet
Stora Enso
17. Mikä on lähinnä oikea puuston pohjapinta-ala tässä metsässä?
7
17
27
57
191,7
1917
Stora Enso
18. Mikä on pohjapinta-alan yksikkö?
a) m2/ha
b) m3/ha
c) dm2/ha
d) dm3/ha
Stora Enso
19. Mihin puuston pohjapinta-alaa tarvitaan?
a) Puuston kehitysluokan määrittämiseen
b) Puuston tilavuuden määrittämiseen
c) Runkoluvun määrittämiseen
d) Taimikonhoitotarpeen arviointiin
UPM
20. Kuinka kauan hakkuukoneella on mennyt aikaa tämän harvennuksen tekemisessä?
a) 3 tuntia
b) 1 päivä
c) 3 päivää
UPM
21. Hakkuukoneen telat painavat metsän pohjaa. Telojen kohdistama paine vastaa suurin piirtein
a) Elefantin jalan painetta
b) Kumisaappaan painetta
c) Korkokengän painetta
UPM
22. Hakkuukoneen hakkuupäässä on mittapyörä. Mitä mittapyörällä mitataan?
a) Senttimetrejä
b) Juoksumetrejä
c) Kiintokuutioita
UPM
23. Miksi hakkuukoneenkulhettaja on jättänyt metsään säästöpuita?
a) Ne nopeuttavat metsän uudistumista
b) Siemenpuiksi
c) Ne ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta
d) Niiden kaataminen on liian vaarallista
e) Huvin vuoksi
Metsä Group
24. Kuinka paljon metsänomistaja saisi uudistushakkuussa rahaa tästä puusta?
a) 35
b) 75
c) 135
Metsä Group
25. Tässä puussa on 1,3 kuutiometriä tukkia. Kuinka paljon siitä saadaan kertopuuta?
a) 0,2 m³
b) 0,5 m³
a) 1 m³
Metsä Group
26. Tässä puussa on 0,1 kuutiometriä kuitupuuta. Siitä saadaan noin 20 kg sellua. Kuinka monta talouspaperirullaa siitä voidaan tehdä?
a) 15
b) 100
c) 170
Metsä Group
27. Kuinka monta tainta istutetaan jokaista uudistushakkuussa kaadettua puuta kohti?
a) 1 taimi
b) 4 tainta
c) 8 tainta
MTK
28. Kuinka suuri osuus metsänomistajista asuu toisella paikkakunnalla kuin missä heidän omistamansa metsätila sijaitsee?
a) 10%
b) 35%
c) 55%
MTK
29. Mikä on yksityismetsien metsänomistajien keski-ikä Suomessa?
a) 23 v.
b) 43 v.
c) 63 v.
d) 83 v.
MTK
30. Kuinka suuri osuus Suomen metsä- ja kitumaista on suojeltu? (Kitumailla tarkoitetaan karuja soita ja kalliomaita.)
a) 4 %
b) 12%
c) 32%
BMOL
31. Määritä puulaji
a) Rauduskoivu
b) Hieskoivu
c) Haapa
d) Harmaaleppä
e) Tervaleppä
f) Raita
g) Vaahtera
h) Metsälehmus
BMOL
31. Määritä puulaji
a) Rauduskoivu
b) Hieskoivu
c) Haapa
d) Harmaaleppä
e) Tervaleppä
f) Raita
g) Vaahtera
h) Metsälehmus
BMOL
33. Määritä puulaji
b) Hieskoivu
c) Haapa
d) Harmaaleppä
e) Tervaleppä
f) Raita
g) Vaahtera
h) Metsälehmus
BMOL
34. Minkä eläimen jätöksiä nämä ovat?
a) Pyy
b) Teeri
c) Orava
d) Liito-orava
e) Metsämyyrä
f) Kärppä
Suomen Metsästäjäliitto
35. Suurpetojen jäljet ovat numerojärjestyksessä:
a) 1 Ilves – 2 Karhu – 3 Ahma – 4 Susi
b) 1 Ahma – 2 Karhu – 3 Ilves – 4 Susi
c) 1 Susi – 2 Karhu – 3 Kettu – 4 Ilves
BMOL
36. Mitkä tätä kiveä koskevat väittämät pitävät paikkansa?
a) Kivi on siirretty paikalleen tien rakennuksen yhteydessä.
b) Jää on kuljettanut kiven paikalleen.
c) Sen kansanomainen nimi on hiidenkirnu.
d) Tällainen kivi on aina paikallista kivilajia.
e) Muinoin saatettiin ajatella tällaisten kivien olevan jättiläisten työtä.
BMOL
37. Nimeä kasvupaikkatyyppi tien oikealla puolella.
a) Lehto
b) Tuore kangas
c) Kuiva kangas
BMOL
38. Nimeä kasvupaikkatyyppi tien vasemmalla puolella.
a) Lehto
b) Tuore kangas
c) Kuiva kangas