Harjoittele Metsävisaan

Lataa tästä aikaisempien vuosien kilpailulomakeita ja vastausmalleja. Ruotsinkieliset lomakkeet löytyvät täältä.

Liitetyt tiedostot

 • Metsävisa 2017 thumbnail

  Metsävisa 2017: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Metsävisa juhlisti Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Teemana olivat suomalainen metsäluonto ja suomalaisten metsäsuhde.
 • Forest Quiz thumbnail

  Forest Quiz 2017: competition form and model answers

  Forest Quiz celebrated the centenary of Finland’s independence in 2017. Finnish forest nature and human-forest relationship were themes of the competition.
 • Metsävisa 2016 thumbnail

  Metsävisa 2016: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Metsävisan etusivun teemana olivat luonnonmarjat. Metsänhoitoon perehdyttiin valkoselkätikan elinvaatimusten näkökulmasta. Muita isoja aiheita olivat puurakentaminen ja laserkeilauksen käyttö metsätaloudessa ja kulttuuriperintökohteiden inventoinnissa.
 • Forest Quiz 2016 thumbnail

  Forest Quiz 2016: competition form and model answers

  There were four themes in the Forest Quiz 2016
  - Wild forest berries
  - Forest management in areas where the white-backed woodpecker nests.
  - Modern wooden buildings
  - Laser scanning in forestry
 • Metsavisa_2015_thumbnail

  Metsavisa 2015: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Keskeisenä aiheena oli biotalous, mihin johdattivat tehtävät luonnon ekosysteemin ja metsäteollisuuden toiminnoista. Metsää käsiteltiin myös uuden metsälain, luontomatkailun ja saunan näkökumista.
 • Metsavisa_2014_thumbnail

  Metsävisa 2014: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi retkeily ja jokamiehenoikeudet Lapissa, metsänhoito sääksen pesimäalueella sekä puusta peräisin oleva viskoosi verrattuna puuvillaan ja polyesteriin.
 • Metsavisa_2013_thumbnail

  Metsävisa 2013: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi hirven elintavat ruokasienet, kestävä kehitys plantaasimetsissä ja puuperäisen biodieselin tuotanto.
 • Metsavisa_2012_thumbnail

  Metsävisa 2012: kilpailulomake, tehtävien ratkomisessa tarvittava liite ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi lepän biologia, suurpedot, monimuotoisuuden vaaliminen talousmetsissä sekä puun käytön uudet tuulet rakentamisessa ja älypaperin kehittelyssä.
 • Metsavisa_2011_thumbnail

  Metsävisa 2011: kilpailulomake, tehtävien ratkomisessa tarvittava Metsä kuuluu kaikille -juliste ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi uudet metsään ja puuhun liittyvät innovaatiot, ekosysteemipalvelut ja luonto taideispiraatioiden lähteenä.
 • Metsavisa_2010_thumbnail

  Metsävisa 2010: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi pihlajan biologia, ilmastonmuutoksen vaikutukset lintujen levinneisyyteen, puun ekotehokas jalostus ja hiilen kierto.
 • Metsavisa_2009_thumbnail

  Metsävisa 2009: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2008_thumbnail

  Metsävisa 2008: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2007_thumbnail

  Metsävisa 2007: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2006_thumbnail

  Metsävisa 2006: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2005_thumbnail

  Metsävisa 2005: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2004_thumbnail

  Metsävisa 2004: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2003_thumbnail

  Metsävisa 2003: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2002_thumbnail

  Metsävisa 2002: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2001_thumbnail

  Metsävisa 2001: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2000_thumbnail

  Metsävisa 2000: kilpailulomake ja mallivastaukset