Metsäakatemian toiminta

Kurssilaiset tutustumassa Metsä Fibren Kemin paperitehtaaseen. Kuva Erkki Oksanen.

Metsäakatemian päätoimintamuoto on kahdesti vuodessa järjestettävät kurssit. Ne koostuvat päivän mittaisesta seminaarijaksosta ja kaksi viikkoa sen jälkeen pidettävästä kolmen päivän maastojaksosta. Seminaaripäivä järjestetään pääkaupunkiseudulla ja maastojaksot vuosittain eri puolilla Suomea.

Maastojakso on vuosittain eri puolella Suomea.
Maastojakso on vuosittain eri puolella Suomea.

Seminaarijaksolla puhujina ovat korkean tason vaikuttajat ja asiantuntijat sekä metsäalalta että sen ulkopuolelta. Tavoitteena on metsäsektorin globaalin toimintaympäristön ja sen asettamien haasteiden kokonaisvaltainen hahmottaminen asiantuntija-alustusten, keskustelujen ja ryhmätöiden pohjalta.

Maastojaksolla tavoitteena on esitellä metsäalan koko arvoketju ”kannolta tuotteeksi” unohtamatta luonnon virkistyskäyttöön ja monimuotoisuuden suojeluun liittyviä kysymyksiä ja luoda kokonaiskuva metsään perustuvasta hyvinvoinnista Suomessa. Kolmen päivän aikana pohditaan alaan liittyviä ajankohtaisia aiheita ja käytännön kysymyksiä niin metsässä kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa.

Osa kursseilla pidetyistä alustuksista julkaistaan Päättäjien Metsäakatemian vuosijulkaisussa. Julkaisu lähetetään kaikille Metsäakatemian osallistuneille. Muut voivat tilata julkaisuja Suomen Metsäyhdistyksestä.

Jatkotilaisuudet

Metsäakatemiaan osallistuneita vaikuttajia on yli tuhat. Määrän yhä kasvaessa yhteydenpito kurssilaisiin sekä osanottajista koostuvan monipuolisen verkoston hyödyntäminen ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tavoitteiksi Metsäakatemian toiminnassa. Tähän tarpeeseen pyritään vastamaan jatkotilaisuuksilla.

Viime vuosina järjestettyjä jatkotilaisuuksia ovat muun muassa brunssit, jotka toimivat metsäakateemikoiden yhteisenä kohtaamispaikkana. Brunssin ohjelmassa on tavallisesti 2 – 3 lyhyttä esitystä ajankohtaisesta teemasta ja keskustelua. Tilaisuuden päätteeksi on brunssi, jossa keskustelun lomassa nautitaan tarjoiluista. Muita jatkotilaisuuksia ovat jatkoseminaarit ja retkeilyt.

Muu toiminta

Päättäjien Metsäakatemia järjestää metsäakateemikoille suunnattujen jatkotilaisuuksien lisäksi tarvittaessa tilaisuuksia myös muille sidosryhmille. Tällainen oli muun muassa huhtikuussa 2014 eurovaaliehdokkaille Finlandia-talolla järjestetty seminaari- ja keskustelutilaisuus Metsäbiotalous Euroopan veturiksi.

Kotimaan toiminnan ohella Metsäakatemia on toteuttanut myös muutamia kansainvälisiä tapahtumia. Vuosina 2003 – 2004 Metsäakatemia järjesti neljä kansainvälistä Forest Academy Finland -foorumia uusien EU-maiden keskeisille metsävaikuttajille.

Vuonna 2011 Metsäakatemia järjesti yhdessä valtionhallinnon ja metsäalan kanssa kolme suomalais-venäläistä Metsäfoorumia, joiden tavoitteena oli löytää yhteisvoimin ratkaisuja pohjoisen metsätalouden kilpailukyvyn parantamiseksi ja edistää Suomen ja Venäjän yhteisen näkemyksen syntymistä boreaalisten metsävarojen tehokkaasta ja kestävästä käytöstä.