Toiminnan rahoitus ja neuvottelukunta

Kurssin käyneille annetaan todistus. Kuva Erkki Oksanen.

Päättäjien Metsäakatemia toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja maa- ja metsätalousministeriö. Ne rahoittavat toiminnan puoliksi. Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys, joka hakee toiminnalle rahoituksen vuosittain.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa linjaa laajapohjainen neuvottelukunta, jota johtaa pääjohtaja Reijo Karhinen. Neuvottelukunta käsittelee Metsäakatemian strategisia linjauksia, sisällöllisiä painotuksia ja kursseille valittavia henkilöitä. Neuvottelukunta toimii Suomen Metsäyhdistyksen neuvoa-antavana elimenä.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

 • Karhinen Reijo (pj.), pääjohtaja, OP-Pohjola-ryhmä
 • Ahosniemi Arno, vastaava päätoimittaja, Kauppalehti
 • Eeva Hellström, johtava asiantuntija, SITRA
 • Husu-Kallio Jaana, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
 • Jaatinen Timo, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
 • Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
 • Marttila Juha, puheenjohtaja, MTK
 • Naukkarinen Juha, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
 • Palola Antti, puheenjohtaja, STTK
 • Pokka Hannele, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
 • Rohweder Liisa, pääsihteeri, WWF Suomi

Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuvat Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portin ja päättäjäviestinnän johtava asiantuntija Elina Antila.


Suomen Metsäsäätiön logo

Maa- ja metsätalousministeriön logo