Skogsnöten

Skogsnöten 2018SOAM_tunnus_01_black_markomyllyaho

Skogsnöten ska arrangeras för 37:e gången. Välkommen med! Anmäl din klass till Skogsnöten senast den 31 december.

Anmäl till Skogsnöten

Skogsnöten är en skogstävling för högstadieelever. Varje år har Skogsnöten ungefär 30 000 deltagare i 400 skolor. Från och med år 1982, har redan över en miljon finländare deltagit i tävlingen. Det är möjligt att svara på grågorna på finska (Metsävisa), svenska och engelska (Forest Quiz).

Skogssnöten ordnas i skolor onsdagen den 8 februari 2017. Skolans bästa elev belönas med ett en kåsa och diplom. Den ansvarige läraren ska skicka svars-pappret av skolans bästa till Finska Forstföreningen senast 8.3.

Till finalen i Helsingfors (24.-25.5.) inbjuds 50 bästa skolvinnare tillsammans med sina lärare. I finalen tävlas med mobiltelefoner ute i skogen och övernattas i ett hotell.

Information om Skogsnöten

Öva dig!