Skogsnöten

Skogsnöten 2018

Skogsnöten arrangeras nu för 37:e gången för elever i högstadiet. Datum är torsdagen den 8 februari 2018. Välkommen med! Alla elever i åk 7–9 kan delta, men även mindre grupper eller bara enskilda elever.

Anmäl till Skogsnöten

Artkännedom är temat i år

Lärarna arrangerar Skogsnöten-tävlingen i skolorna för sina elever 8.2.2018. Elever som deltar i tävlingen får en tävlingsblankett med frågor. Blanketten består av fyra sidor. Läraren för modellsvar för poängsättning av svaren.

Priser

Den elev som får mest poäng i sin skola vinner en träkåsa och får ett diplom.

Vinnaren kan också delta i utlottningen av sommarjobb. Skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningarna erbjuder två veckors sommarjobb åt 12–14 elever på olika håll i Finland. Om eleven inte vill delta i utlottningen av sommarjobb, kan läraren erbjuda en annan elev som deltagit i Skogsnöten och som är intresserad av skog att delta i utlottningen av sommarjobb. Läs om erfarenheterna av sommarjobb från tidigare år.

Alla elever som deltar får ett bokmärke gjort av cellulosa. De lärare som granskar resultaten får glasunderlag gjorda av cellulosa.

För varje lärare som deltar donerar finansiärerna av Skogsnöten en euro till välgörande ändamål i form av understöd till ett skogsprojekt i utvecklingsländer.

Femtio elever, som på nationell nivå, som fått de högsta poängen i Skogsnöten-tävlingen i sin skola inbjuds tillsammans med sin lärare till en två dagars final i Helsingfors 24–25.5.2018. Finalen med tillhörande program är en mångsidig studieresa även för läraren. Finalen är en tävling ute i terrängen. Eleverna använder en Skogsnöten-applikation som de laddat ner och installerat i sin egen telefon. De tre elever som får de högsta poängen i finalen får som pris 500 euro, 300 euro och 200 euro.

Varje klass som deltar i Skogsnöten har möjlighet att till skolan få besök av en skogsfackman som överräcker priset, träkåsan, och diplomet till vinnaren. Skogsfackmannen kan även hålla en lektion om något som handlar om skog. Läraren ska själv kontakta skolans skogsfadder eller ett företag som har skogsfadderverksamhet. Kontaktuppgifterna uppdateras och finns på den här webbsidan senast när Skogsnöten-tävlingen hålls.

Datum för Skogsnöten 2018

  • 8.2.2018 Skogsnöten-tävlingen arrangeras i skolorna.
  • Sommarjobben utlottas senast 31.3. (MTK)
  • Besöken i skolorna i huvudsak gjorda senast 30.4. (UPM, Stora Enso, Metsä Group, Forststyrelsen)
  • Final för 50 elever och lärare 24–25.5. i Helsingfors (Forstföreningen, Biologi- och geografiläranas förbund BMOL ry och alla samarbetsparter)
  • I juni sommarjobben (skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningarna)

Arrangörer och finansiärer

Skogsnöten är en landsomfattande tävlingen som ordnas av Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL ry och Finska Forstföreningen. I de olika skeden av Skogsnöten medverkar som arrangörer hundratals biologilärare och tiotals skogsfackmän. Finlands Skogsstiftelse finansierar Skogsnöten-arrangemangen.

Andra finansiärer och arrangörer är OP, UPM, Stora Enso, Metsä Group, Forststyrelsen, Skogsindustrin rf samt skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningarna. Representanter från alla arrangörer finns med under de två finaldagarna både på tävlingsbanan och i det övriga programmet.

Öva dig!