Så här anordnar du Skogsnöten

Anmälan

Boka in Skogsnöten-dagen (8.2.2017) i examenskalender. Anmäl din klass till tävlingen senast den 31 december 2016. Anmälan till Skogsnöten är stängd.

Det går bra att hela högstadiet deltar i tävlingen eller bara en mindre grupp.

Skogsnöten-paket anländer en vecka före Skogsnöten-dagen

Skogsnöten-tävlingsblanketter, modellsvar och vinnarnas diplomer skickas till skolorna den 24 januari. Försändelsen borde vara framme senast en vecka före Skogsnöten-dagen. Paketet ska hämtas från posten. Läraren meddelas åtminstone på två olika sätt när försändelsen finns att hämta från postens verksamhetsställe: du får ett paketkort och ett textmeddelande (i fall du gett ett telefonnummer vid anmälan), och möjligtvis också per e-post.

När du hämtat paketet, kolla gärna att det finns rätt mängd av allt. Om paketet inte kommit fram i tid eller det saknas antingen tävlingsblanketter eller priser, kontakta Finska Forstföreningen (Anne Turunen, 045 6575 440, anne.turunen@smy.fi). Med försändelsekoden kan vi spåra paketet.

Skogsnöten-dag 8.2.

Anordna Skogsnöten på onsdag den 8 februari 2017. Om denna dag inte passar, så går det bra att anordna den någon annan dag – bara informera Finska Forstföreningen om detta.

Vinnare i skolan och priser

Träpennor är åt alla deltagare och kan delas ut genast efter tävlingen är över. Läraren har cirka tre veckor på sig att granska svaren och välja vinnaren. Efter det, ska vinnarens tävlingsblanket och kontaktuppgifter skickas till Finska Forstföreningen. Det finns ett kuvert med adressen på i paketet. Om kuvertet saknar, skicka tävlingsblanketet och kontaktuppgifterna till denna adress: Finska Forstföreningen, Skogsnöten, Salomogatan 17 A, 00100 Helsingfors.

Vinnaren i skolan får ett diplom. Om ni vill, kan Skogsnöten-sponsrar möjligtvis besöka på din lektion, vårfest, under en fältexkursion eller i något annat sammanhang. Skolan ska arrangera detta tillsammans med sponsorn men initiativet måste komma från skolan. Skogsnöten-sponsorer är följande organisationer: UPM, Metsä Group, Stora Enso och Forststyrelsen. Du vill ha en e-majl om som är kontaktpersonen till din skola.

Skogsnöten på region nivå

I 2017 finns det inga regionala tävlingar. Istället ska vi ha ett stort final.

Under den två-dagars final får de 15 finalister lösa varierande uppgifter på tävlingsbanan och träffa toppexperter. De tre bästa i finalen belönas med pengar.

Sommarjobb

Alla som deltar i Skogsnöten har en möjlighet att få ett två-veckors sommarjobb. Mera än tio sommarjobb lottas ut runt om i Finland och de erbjöds av skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningar. Lottning sker i mars och vinnarna informeras senast den 31 mars 2017.