Arrangörer och sponsorer

Arrangörer och finansiering

  • Finska Forstföreningen – kontakta Anne Turunen med alla frågor om Skogsnöten
  • Biologi- och geografilärarnas förbund
  • Finlands Skogsstiftelse
  • Metsä Group
  • UPM
  • Stora Enso
  • Forststyrelsen
  • OP

Sommarjobb

  • Skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningar