Arrangörer och sponsorer

Arrangörer, skolnivå och finalen

Biologi- och geografilärarnas förbund
Finska Forstföreningen
OP-Pohjola
Kontakta Anne Turunen med alla frågor om Skogsnöten

Regionala tävlingsarrangörer

Finlands skogscentral
Angående frågor kring regiontävlingar, kontakta Skogscentralen

Skogsnöten-sponsorer, prisutdelning på skol- och regional nivå

Metsä Group
UPM
Stora Enso
Forststyrelsen
OP-Pohjola

Sommarjobb

Skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningar

Finansiering

Ovannämnda organisationer och Finlands Skogsstiftelse