Material

Låda med trädslagsprover

Lådan innehåller trädslagsprover av följande trädslag: tall, gran, en, lärkträd, björk, klibbal, gråal, asp, rönn, sälg, hägg, skogslind, lönn, ek, ask, alm och masurbjörk. Det finns två versioner av lådan, en fanerförpackning och en kartongförpackning. I fanerlådan finns det både glas- och vårtbjörk, i kartonglådan endast en av björkarterna.

Proverna är numrerade och har en hyvlad och en ohyvlad sida. Också trädens bark finns med i proverna. Tillsammans med lådan följer ett häfte med information om trädslagen.

Beställ lådan genom länken nedan.

BESTÄLL

Publiceringstid
2008
Utgivare
Finska Forstföreningen rf
Språk
svenska, finska
Författare
Wood Do
Pris
65 € (kartonglåda) / 80 € (fanerlåda)
Tilläggsinformation
Leveranskostnader tilläggs på priset.