Material

Min lycka finns i skogen

Finland firar sin 100-års självständighet 2017. Hur skulle vårt liv ha varit utan skogar? Skog har spelat en viktig roll i människors liv – och för staten – under dessa år och även längre. Dessutom kommer skogarnas betydelse bara växa i framtiden. Vi tycker att vår lycka finns i skogen – på många olika sätt. Jubileumsåret till ära, gjorde designer Marko Myllyaho en grafisk profil för detta. Min lycka finns i skogen -logotypen består av fem olika versioner: fyra olika teman (rekreation; hållbart skogsbruk; byggandet, design och förpackninar; och vetenskap, livsmedel och mediciner) och en sammanfattning av dessa teman.

Logotypen får användas i sammanhang med ovanstånden teman.

Vill du hellre ha en färgversion av logon? Kontakta då suvi.pessala(at)smy.fi

Filer

Publiceringstid
Juni 2016
Utgivare
Finska Forstföreningen
Språk
svenska, finska, engelska
Författare
Marko Myllyaho (www.markomyllyaho.com)