Euroopan unioni

Metsät ovat merkittävä hiilinielu – Euroopan metsämaat vetosivat komissioon

Suomi lähetti yhdessä muiden Euroopan unionin metsäisimpien maiden kanssa komissiolle kirjeen, jotta metsien kestävä hoito ja käyttö huomioitaisiin unionin ilmastotavoitteissa […]

Ensimmäinen EU-rangaistus laittomasta puukaupasta – Suomessa luotetaan neuvontaan

Tehottomaksi moitittu Euroopan unionin puutavara-asetus alkaa tuottaa tuloksia. Suomessa ei ole toistaiseksi tarvittu rangaistuksia. Puutavara-asetus EUTR kieltää laittoman puun ja […]

Liito-oravan suojelu uusiksi

Liito-oravan suojelemiseksi on laadittu kahdet uudet ohjeet, joista kummatkaan eivät miellytä metsänomistajia. Lisäksi ympäristöministeriö aikoo lopettaa liito-oravien pesäpaikkojen rajaamisen. Tuolta […]

”Eurooppa istuu käsillään”

”Suurin haasteemme on purkaa energia-alan valtaisat tuet”, sanoi Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP, ALDE) Rovaniemellä Euroopan valtionmetsien Eustaforin vuosikokouksessa […]