habitaattipankki

Ympäristömenetykset voi tulevaisuudessa korvata – markkina vaatii pelisääntöjä

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmistumassa esiselvitys siitä, miten taloustoiminnan seurauksena syntyviä ympäristöarvojen menetyksiä voisi korvata esimerkiksi luomalla ympäristöarvoja jossakin muualla. […]

Luonnonarvopankki liito-oravalle? Joka viides metsänomistaja kiinnostunut

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ovat kiinnostuneimpia nuoret ja koulutetut suurten metsätilojen omistajat. Joka viides suomalainen metsänomistaja ottaisi liito-oravan huomioon pakollisten suojelualueiden […]