Harry Berg

Metsätaloutta ja kaavoitusta sovitetaan yhteen – liito-oravasta uusi riita

Liito-oravan esiintymisalueille on alettu vaatia maisematyölupia sen jälkeen, kun viranomaisilta poistui velvollisuus rajata liito-oravan esiintymisalueet metsätaloustoimien ulkopuolelle. Laki kuitenkin sallii […]