hirvi

Hirvet paikantavat itse aiheuttamansa taimikkotuhot

Hirvi on taimikoiden merkittävin tuhoeläin. Vahinkojen laajuuteen ja ehkäisyyn saadaan uutta tietoa yhdistämällä laserkeilausaineistoa tuhojen sijaintitietoon. Noin viidenneksen Suomen havu- […]