kaavoitus

Metsätaloutta ja kaavoitusta sovitetaan yhteen – liito-oravasta uusi riita

Liito-oravan esiintymisalueille on alettu vaatia maisematyölupia sen jälkeen, kun viranomaisilta poistui velvollisuus rajata liito-oravan esiintymisalueet metsätaloustoimien ulkopuolelle. Laki kuitenkin sallii […]

Kaavoitus rajoittaa metsätaloutta merkittävästi

Suomi on metsiensuojelun kärkimaita, vaikka kaikkia käyttörajoituksia ei edes tilastoida. Kaavoitus lisää rajoituksia kunnasta riippuen jopa prosenttiyksiköitä. Metsien käytön kannalta […]