luonnonsuojelu

Luontolahjakampanja: 8000 hehtaarin suojeluraja rikkuu

Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetty Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja ylitti tavoitteensa: perhemetsänomistajat ja muut yksityiset metsänomistajat tarjosivat suojeluun kaikkiaan 170 kohdetta yhteispinta-alaltaan […]

Kansallisen metsäneuvoston jäsenet vetoavat METSO-ohjelman puolesta

Kansallisen metsäneuvoston alla mainitut jäsenet vetoavat hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi. Vapaaehtoisella metsien suojeluohjelma METSO:lla on saavutettu hyviä tuloksia eteläisen Suomen […]

Metsien uhanalaisilla menee muita paremmin – joillakin mittareilla tilanne saattaa jopa kohentua

”Metsien uhanalaisuusindeksin muutokset osoittavat, että laajamittaiset toimet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi metsien käsittelyssä todella vaikuttavat lajiston tilanteeseen”, sanoo tutkija. Luonnontieteellisen keskusmuseon […]

Monimuotoisuutta ratkotaan ennätysjoukolla ministerin pyöreässä pöydässä

Metsien monimuotoisuuden turvaamiseen etsitään yhteistä tahtotilaa ja konkreettisia keinoja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johtamassa keskustelufoorumissa. Suomen metsissä pelätään myrskyä. […]

Ennätysmäärä valkoselkätikkoja Suomessa – moni muukin uhari pärjää entistä paremmin

Suomalaismetsistä on tänä kesänä kuulunut hyviä uutisia. Moni uhanalainen laji voi paremmin suojelutyön ja metsänhoidon ansiosta. Valkoselkätikan lisäksi voittajiin kuuluvat […]

Nyt on luudalla kokoa

Keskellä metsää seisoo yli kymmenmetrinen ”luuta”. Mistä on kyse? Luutamänty on erittäin harvinainen luonnonilmiö, jonka Metsähallituksen Metsätalous Oy suojeli Savukoskella […]

Metsäala kehittää työkaluja luonnonhoitoon – talousmetsien uhanalaisten lajien suojelu malliesimerkkinä

Luonnonhoito on osa jokapäiväistä metsätalouden työtä. Nyt hyväksi havaitut, luonnon monimuotoisuutta lisäävät keinot halutaan juurruttaa valtakunnalliseen käyttöön Monimetsä-hankkeessa. Metsänomistaja Lauri […]

Luonnonarvopankki liito-oravalle? Joka viides metsänomistaja kiinnostunut

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ovat kiinnostuneimpia nuoret ja koulutetut suurten metsätilojen omistajat. Joka viides suomalainen metsänomistaja ottaisi liito-oravan huomioon pakollisten suojelualueiden […]