luontoarvot

Ympäristömenetykset voi tulevaisuudessa korvata – markkina vaatii pelisääntöjä

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmistumassa esiselvitys siitä, miten taloustoiminnan seurauksena syntyviä ympäristöarvojen menetyksiä voisi korvata esimerkiksi luomalla ympäristöarvoja jossakin muualla. […]