Metsähallitus

Luonnonvarasuunnittelu on sidosryhmien ideointia: ”Esimerkkiä voitaisiin ottaa muuallakin”

Pohjanmaalla suunniteltiin valtion maiden ja vesien käyttöä kolmenkymmenen sidosryhmän voimin. Suunnittelukokouksen osanottajat pitivät Metsähallitusta avoimen yhteistyön edelläkävijänä, josta voisivat ottaa […]

Metsähallitus edistää metsäluontoa ja saamelaiskulttuuria enemmän kuin valtio

Metsähallitus edisti viime vuonna luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä, porotaloutta ja saamelaiskulttuuria 56 miljoonalla eurolla. Se näkyy muun muassa talousmetsien lahopuun […]

Greenpeacen mukaan pohjoinen metsäkato on pienintä Suomessa

Huonoiten arviossa selviää Venäjä: Greenpeacen mukaan se on vastuussa puolesta pohjoisen metsäkatoa. Greenpeacen arvioima Suomen arvometsien alue on runsaasti pienempi […]

Nyt on luudalla kokoa

Keskellä metsää seisoo yli kymmenmetrinen ”luuta”. Mistä on kyse? Luutamänty on erittäin harvinainen luonnonilmiö, jonka Metsähallituksen Metsätalous Oy suojeli Savukoskella […]

Länsi-Euroopan suurin kuorma-auto liikenteeseen Lapissa

Metsähallitukselle puuta kuljettava Ketosen Kuljetus on aloittamassa kokeilun 104 tonnia painavalla kuorma-autolla. Näin suuria autoja ei ole kokeiltu missään Länsi-Euroopassa. […]

Suomalaiset ovat hyödyntäneet metsiään jo kivikaudella

Suomen metsiin kätkeytyy jälkiä ihmisen toiminnasta 10 000 vuoden ajalta. Metsähallitus inventoi talousmetsiensä kulttuuriperinnön, jotta sitä osattaisiin suojella kaikissa metsänhoidon […]

”Metsähallitus tekee niin kuin kruunu päättää”

Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä ei vastusta kansallispuistoverkon laajentamista. ”Mutta sitä ei pitäisi tehdä nykyisten puistojen kustannuksella. Tämä on hyvin monen […]

Metsäala vähemmistönä metsäteiden käyttäjissä

Kainuussa tehdyn selvityksen mukaan metsäteitä käytetään eniten harrastustoimintaan. Metsäteiden käyttäjiä on jatkossa tarkoitus tutkia myös muualla Suomessa. Metsäteiden käyttäjiä koskeva […]

13 000 hehtaaria lisää valtion talousmetsiä suojeluun

Metsähallitus siirtää yli 50 miljoonan euron edestä talousmetsiä suojelualueiksi. Kyseessä on suurin yksittäinen Metso-ohjelmassa tehty suojelupäätös. Valtion maaomaisuutta hoitava Metsähallitus […]

Hakamaalla tavoitellaan harvan metsän valoisuutta

Metsä oli vallannut vanhan kulttuurimaiseman Kirkkonummella. Valoa ja kasvilajistoa palautetaan perinnebiotoopille harkituilla hakkuilla ja laidunnuksella. Puiset portaat vievät sähköaidan yli. […]