Metsäkeskus

Metsäpuron ennallistaminen hoitaa koko elinympäristöä: palaavatko nahkiaiset Rastipurolle?

Suonenjoella sijaitseva Rastipuro suoristettiin aikanaan kaivamalla. Nyt sitä ohjataan takaisin vanhaan uomaansa, mikä parantaa myös puroa ympäröivän metsäluonnon monimuotoisuutta. Pohjoissavolaisten […]

Luonnonhoidon laatu heikkeni hiukan – taso silti hyvä

Luonnonhoidon laatu oli vähintäänkin hyvä neljässä viidestä päätehakkuusta ja metsän uudistamisesta viime vuonna. Säästöpuiden kuutiomäärä väheni hiukan, mutta eniten puutteita […]

Metsävaratiedon perusyksikkö on nyt hila

Metsistä on Suomessa maailman parhaimmat tiedot. Nyt yksityismetsien metsävaratieto halutaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Se tarkoittaa esimerkiksi metsätiedon yksikön pienenemistä ja […]

Metsätietä ei aina tarvitse korjata kokonaan

Yksityisten metsäteiden perusparannuksia voitaisiin kohdistaa nykyistä enemmän vain teiden huonokuntoisille osuuksille. Usein kuitenkin korjataan koko tie, vaikka tukea saisi pätkällekin. […]

Metsään.fi on päässyt vauhtiin

127 000 metsätilan omistajat ovat antaneet Metsään.fi-palvelussa metsätilojensa tiedot metsätoimijoiden käyttöön. Määrässä ollaan tavoitteita edellä. ”Olemme Metsään.fi-palvelussa onnistuneet kahdessa asiassa […]