nettovienti

Kotimaiset panokset nostavat metsäalan hyötyä Suomelle

Metsäalan brutto- ja nettoviennin ero on pieni. Metsäteollisuustuotteiden viennin osuus kokonaisviennistä on 2000-luvulla laskenut selvästi. Kun metsäteollisuuden osuus Suomen vientituloista […]