Tuula Packalen

Monikäyttömetsien pinta-ala laskee – hakkuuta yhä pienemmällä alalla

Vain kolme neljännestä suomen metsä- ja kitumaan alasta on enää vailla käyttörajoituksia. Rajoitetussa käytössä tai suojelussa olevien metsien pinta-ala Suomessa […]

Kaavoitus rajoittaa metsätaloutta merkittävästi

Suomi on metsiensuojelun kärkimaita, vaikka kaikkia käyttörajoituksia ei edes tilastoida. Kaavoitus lisää rajoituksia kunnasta riippuen jopa prosenttiyksiköitä. Metsien käytön kannalta […]