vienti

Metsäala kasvaa moneen suuntaan – tuotos on yllättäen suurin Uudellamaalla

Metsäsektorin rahallinen tuotos on maakunnista suurin Uudellamaalla. Suhteellisesti alan merkitys on suurin Etelä-Karjalassa, missä on paljon suurteollisuutta. Metsätalous taas on […]

Kotimaiset panokset nostavat metsäalan hyötyä Suomelle

Metsäalan brutto- ja nettoviennin ero on pieni. Metsäteollisuustuotteiden viennin osuus kokonaisviennistä on 2000-luvulla laskenut selvästi. Kun metsäteollisuuden osuus Suomen vientituloista […]